Vzdělání

V součastné době jsem v doktorském studijním programu Filozofické fakulty Karlovy University v Praze. Jsem absolventem magisterského studia jednooborové psychologie na Pražské vysoké škole psychosociálních studií a bakalářského oboru ošetřovatelství na 1. lékařské fakultě UK v Praze.

Prošla jsem pětiletým psychodynamicky orientovaným skupinovým výcvikem pod vedením MUDr. Alexandry Kroupové a MUDr. Dana Maga. Tento výcvik je akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti J.E. Purkyně.

Nyní procházím dalším výcvikem - individuálním, psychodynamicky zaměřeným u Mgr. Lucie Lucké pod záštitou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii (ČSPAP).

Mým supervizorem je PhDr. Veronika Čermáková a MUDr. Marie Kopřivová .

Jsem členem ČSPAP. 


.