Přístup a cíl setkáníVěřím, že každý může být spokojený. Cestu k tomu vidím v poznání sebe sama, získání náhledu, pochopení svého myšlení a chování, prohlubování kontaktu se sebou samým. Následkem toho může dojít i ke změnám v našem okolí.

​Nabízím prostředí, ve kterém se mí klienti cítí bezpečně. Nehodnotím. Neříkám, co dělají špatně a ani jak jinak by se měli chovat. Věřím totiž, že to ví nejlépe sami. To co ale možná neví je, jak se k tomu dostat.

Cíl společných setkání si určí klient sám. Ráda bych však každému dopomohla ke zjištění, co v životě opravdu chce, ke zkvalitnění mezilidských vztahů, zvýšení schopnosti náhledu na životní situaci a k lepší orientaci v sobě samém.

Někdy nelze vyřešit problém s kterým klient přichází, avšak vyslechnutím, změnou pohledu a pochopením situace lze snížit prožívanou úzkost, smutek a beznaděj.